Въпроси без отговор

Защо Столична община поздравява на билбордите си всички българи със 700+ оперни зали в Европа? Нима всеки втори българин е ценител на операта?

Въпроси без отговор