АЕЦ-ът е моя работа

Именно затова смятам да ида да гласувам  на Референдума в неделя.Защото АЕЦ-ът и ядрената енергетика са моя работа, толкова, колкото и ваша и на всички, живеещи в България.
Не ми е нужно да съм физик или икономист  или какъвто и да е „експерт“  за да имам мнение.
Развитието на ядрена енергетика в България ми изглежда неоправдано скъпо и доста рисковано начинание. Предвид това как се управлява риска по нашите географски ширини (никак) ми се струва доста безумно да се захващаме с това.
Но не това е важно.
А дали и колко имащи право да гласуват българи ще поемат отговорността да си съставят информирано мнение и ще се гласуват в референдума. Колко хора ще изберат да останат и да променят света (ако перифразирам лекцията на Иван Кръстев на TEDxBG) вместо да се измъкнат с оправдания че „не разбирам“ и „не ме интересува“.

Не проспивайте неделята си. Може да ни излезе твърде скъпо.

АЕЦ-ът е моя работа